Rob Wachschal - oktober 2009

Rob Wagschal  besloot een aantal jaren geleden aan zijn verlangen toe te geven  en zich geheel aan zijn kunst expressie te gaan wijden. Hij werkt in zijn studio in Amsterdam Noord en exposeerde totnogtoe alleen in groepsverband met andere kunstenaars in Amsterdam.

Al in zijn studietijd in de Verenigde Staten wekte de beeldende kunst zijn grote interesse, ook in practische zin, door het volgen van universitaire studio cursussen.

Vele jaren later bood de gelegenheid zich aan hier een vervolg aan te geven, wat uiteindelijk uitmondde in de ontwikkeling, zoals hierboven aangegeven.

 

Dit is zijn eerste solo tentoonstelling, die illustreert hoe de aantrekkingskracht van “mixed media”, te aanschouwen in zijn werk, hem beweegt.

Rob Wagschal decided a number of years ago to give in to his desire and entirely devote himself to his art expression.

He works in his studio in Amsterdam North and so far only exhibited his work collectively with other colleague artists in Amsterdam.

Already during his university years in the United States, he was captured by the arts, also in practical sense, by enrolling in studio time on campus.

Many years later the opportunity presented itself to continue this interest that resulted in the development as aforementioned.

 

This is his first solo exhibit, illustrating how mixed media, demonstrated in his work, capture him.