Paul Versteegh -september 2022

Paul Versteegh

23-7- 1952

Opleiding:

Vrije Academie 1985 -1987

Kon. Academie 1987-1992

 

Mijn tekenen en schilderen begon uit belangstelling voor het wonderbaarlijke van de kunst en het

onmetelijke van de natuur.

Door de jaren heen ging ik van fantasie , meer naar de weergave van het zichtbare.

 

 

Met het trimmen als vrijetijdsbesteding kwam ik in contact met de natuur en ontstond de behoefte om deze weer te geven.

Echter ik beschikte niet over het benodigde gereedschap.

Na jaren tekenen en schilderen op de academie was ik er beter op toegerust en richtte ik me op het maken van schetsen van de duinen.

Vaak nog op meer abstracte wijze , maar de laatste jaren ook meer naar de natuur zelf.

Mijn palet veranderde mee van heldere onvermengde kleuren, naar de mengkleuren van de natuur.

Er zijn een aantal kunstenaars die over Kleur schreven. zoals Steiner, J.Itten, Kandinsky en Goethe.

Bij Steiner was mijn herkenning het grootst .

Steiner bespreekt niet de technische zaken als de splitsing van het licht, trillingen , lange en korte golven.

En zoals we van vandaag zo vaak tegenkomen in het internet gebeuren, niet over bits, kilobytes, gigatons etc.

Steiner, stichter van de antroposofische beweging brengt de kleuren in verband met het ontstaan van de wereld en met het gevoel. Daarmee een grotere bewustwording van kleur en grotere waardering voor de wereld om ons heen.

b.v. bloemen-bos - duin-wolkenluchten - mode- huishoudartikelen- tijdschriften etc.