Eindejaars tentoonstelling Sint Lucas - september 2016

The Art of Teaching,

een eindejaarstentoonstelling van de studenten van
Atelier Sint Lucas en Atelier Brugman
.

Met trots presenteren wij een eindejaarstentoonstelling met de studenten van Arjan van Gent. De tentoonstelling loopt van eind juli t/m half september.

Wij willen u van harte uitnodigen om met ons de tentoonstelling feestelijk te openen op:

zondag 24 juli A.S. om 15.00 uur.

uitnodiging opening tentoonstelling Tha art of teaching

De opening zal worden verricht door Dhr. John Sillevis

Voor de naam van ons atelier is gekozen voor Sint Lucas om te verwijzen naar het oude gildesysteem zoals dat eeuwen geleden al bestond en bovendien is Sint Lucas de patroonheilige van de schilders. Beroemde voorgangers in de kunstgeschiedenis zoals Rubens en Vermeer waren verbonden aan het Sint Lucasgilde zoals dat bijvoorbeeld in Antwerpen en Delft bestond.

Hoewel wij natuurlijk in een heel andere tijd leven is het ons inziens wel degelijk leerzaam te bestuderen hoe er vroeger over opleidingen werd gedacht en welke normen er werden gehanteerd en welke vakken werden onderwezen. Eén van de traditionele onderwijsmethoden die bijna geheel verdwenen zijn, is bijvoorbeeld het kopiëren van oude meesters. Dit was vroeger dé manier om het vak te leren, voordat de leerling of gezel tot eigen scheppingen mocht komen. Inmiddels hebben wij in diverse lessen die werkvorm toegepast en de resultaten zijn verrassend, zo niet verbluffend te noemen (zie Galerie). Het blijkt nog altijd een uitstekende methode om meer inzicht te krijgen in teken- of schildertechnieken die zijn vruchten kan afwerpen op eigen creaties.

Ons motto ontleend aan de Duitse componist Georg Friedrich Händel is dan ook : leer wat er te leren valt en ga dan je eigen weg!